איך נפרדים מהשוטר הפנימי ונהיים רכים עם עצמנו?

June 05, 2024 00:14:24
איך נפרדים מהשוטר הפנימי ונהיים רכים עם עצמנו?
ברוח טובה
איך נפרדים מהשוטר הפנימי ונהיים רכים עם עצמנו?

Jun 05 2024 | 00:14:24

/

Hosted By

יואב אפטוביצר

Show Notes

השוטר הפנימי אומר לנו כל הזמן שאנחנו לא בסדר, מהי הדרך להיות רכים ושמחים יותר עם עצמנו?

Other Episodes

Episode

June 08, 2022 00:13:34
Episode Cover

איך קורה שינוי? הדרך החדשה של ימימה

ימימה אומרת שאם לא נמצא מה יש מתחת לעומס, נמצא את עצמנו מתנגשים בכל מרכיבי העומס ונלחמים בהם כל חיינו. היא מעמידה בפנינו שאלת...

Listen

Episode

November 28, 2023 00:36:48
Episode Cover

יחסים בזמן מלחמה - איך מתקרבים ומבינים זה את זה בזמני מתח ודאגה

מה קורה ליחסים הבין אישיים שלנו בזמן מלחמה? מהם הכלים שיש לנו להתקרב במקום להתרחק. המלחמה מעוררת את החלקים ההשרדותיים שלנו, הכלים של הלימוד...

Listen

Episode

October 09, 2023 00:18:20
Episode Cover

זמן מלחמה: כלים למפגש עם הפחד ואי הודאות ברוח ימימה

מתוך שיעור לקהל הרחב איך פוגשים מצב מלחמה. הלימוד של ימימה לא נותן כלים להרגעה אלא כלים לשינוי נקודת המבט הפנימית שלנו. הבנות של...

Listen